Destiny رکورد زد

بازی Destiny رکورد زد

Destiny با شکستن رکورد Watch Dogs، تبدیل به بزرگ ترین IP تاریخ Uk Chart تبدیل شد. با توجه به اطلاعاتی که Chart Track منتشر کرده است،...